Bize Ulaşın

0530 017 91 07

Konyaaltı

ANTALYA

Merkezimiz her gün açıktır.

info@enkipsikoloji.com.tr

RÜMEYSA SEK

PSİKOLOG

Uzmanlık PSİKOLOG
Uzmanlık Alanları:
Çalışma Saatleri:
Her Gün 10:00-22:00
Pazar 10:00-19:00

Rumeysa Sek, lisans döneminde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vafkı’nda gerekli temel gönüllü eğitimlerini tamamladıktan sonra ilkokul dönemindeki çocuklarla eğitim biriminde çeşitli etkinliklerde ve projelerde görev almıştır. Zorunlu staj kapsamında Kemer Devlet Hastanesinde hastane psikoloğu ile seans içi gözlemlerde bulunmuş ve vaka tartışmalarına katılmıştır. Aynı zamanda psikiyatri polikliniğinde hastaları gözlemleme fırsatı bulmuştur. Covid-19 kapsamında yürütülen koronavirüs destek hattında hastane bünyesinde hastalara psikososyal destek vermiştir. 

Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun olduktan hemen sonra Antalya Bilim Üniversitesi Klinik Psikoloji (Tezli) Yüksek Lisansına kabul almıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında bir eğitim kurumunda ergen gruplara ve ebeveynlerine yönelik çalışmalarda bulunmuştur ve bir sosyal medya platformunda ebeveynlere yönelik içerik üreticiliği yapmıştır. 

Uzmanlık eğitimine devam ederken Antalya Terapi Tıp Merkezinde psikodinamik psikoterapi süpervizyonu kapsamında yönlendirilen psikiyatri hastalarının psikoterapilerini yürütmüştür. Aynı zamanda klinik bünyesinde psikiyatri görüşmeleri, psikoterapi ve test uygulamalarında gözlemci olarak yer almıştır. Kurum içi çalışmalara aktif katılım göstermiştir. 

Yüksek lisanstan “Beliren Yetişkinlik Döneminde Algılanan Ebeveynlik Tutumları ile Duygusal Yeme Davranışı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Yetişkin Ayrılma Anksiyetesinin Aracı Rolü” isimli tezi ile yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Aynı zamanda bu çalışması Türk Psikologlar Derneği tarafından düzenlenen X. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyum’unda sözel bildiri olarak kabul edilmiş ve sunulmuştur. 

Akademik ve alan içi çalışmalarına devam eden uzman, çalışmalarını bilimsel bilgiler ve araştırmalar ışığında şekillendiriyor, dokunduğu yaşam öykülerinin biricikliğinin farkında olarak psikoterapilerini özenle sürdürmektedir. 

EMDR terapi, Psikodinamik psikoterapi, bilişsel davranışçı psikoterapi, attentioner dikkat terapisi ve deneyimsel oyun terapisi ile yüz yüze ve online danışan görmeye devam etmektedir.

Eğitim & Seminerler: 


* Antalya Bilim Üniversitesi- Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans
* Uluslararası Final Üniversitesi- Psikoloji
* Psikodinamik Psikoterapi, Antalya Bilim Üniversitesi
* Psikodinamik Psikoterapi Süpervizyonu, Antalya Bilim Üniversitesi
* EMDR Terapi, Davranış Bilimleri Enstitüsü 
* Deneyimsel Oyun Terapisi, Psikoloji İstanbul | Nilüfer Devecigil & Byron Norton
* Bilişsel Davranışçı Terapi, DATEM | Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu 
* Attentioner Dikkatimi Toparlıyorum DEHB Uygulayıcı Eğitimi, Apamer
* Moxo Dikkat Testi & Süpervizyonu, Moxo Türkiye
* Objektif ve Projektif Çocuk Değerlendirme Testleri
* Trauma and Expressive Arts Therapy: Approaches to Disaster Relief, Trauma-Informed Practices and Expressive Arts Therapy Institute
* Dinamik ve Varoluşçu Bakış Açısından Yeme Bozuklukları Vaka Analizi Eğitimi, Bi’Şey Akademi
* Geçmişin Günümüzdeki İzleri: Psikolojik Travma Eğitimi, Süreç Akademi
* Çocuk Resimlerini Yorumlama, Akansel Eğitim Danışmanlık
* Kaygı, Somatik Yakınmalar ve Kişilik Psikopatolojisi Kesişimi: Bir Vakanın Psikoterapi Formülasyonu, Psikoloji Uygulamaları Derneği
* X. Işık Savaşır Sempozyumu, Türk Psikologlar Derneği 
* Lacancı Psikanaliz Üzerine, İnsanca Akademi
* Psikiyatri Tarihi, İnsanca Akademi
* Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler için Ölümü Anlama ve Yas Süreciyle Başa Çıkma Stratejileri, Uluslararası Final Üniversitesi
* Çocuklarda Psikolojik Sağlamlık, Akansel Eğitim Danışmanlık
* Zeka Kavramının 3 Boyutta İncelenmesi, Akansel Eğitim Danışmanlık
* Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi, Akansel Eğitim Danışmanlık
* Ön Yargı ve Ayrımcılık, TPÖÇG​