Bize Ulaşın

0530 017 91 07

Konyaaltı

ANTALYA

Merkezimiz her gün açıktır.

info@enkipsikoloji.com.tr

TERAPİ EKOLLERİ

Terapiye dair birçok farklı yaklaşım vardır. Bazıları terapist ve danışan arasındaki işbirliğine odaklanır. Bazıları analizin türüne odaklanır. Bazıları ise terapi sırasında kullanılan araçlara odaklanır. Etkili terapi için tek bir model veya yöntem yoktur. Bunun yerine Psikoterapistler veya danışmanlar eğitimlerini, uzmanlıklarını ve tercihlerini yansıtan çerçeveler içinde çalışırlar. Çoğu zaman bir uygulayıcı birden fazla kullanır. Bir terapisttle karşılaştığınızda hangi yaklaşımı kullandıklarını sorabilir ve o ekol ile çalışırken nasıl hissettiğinize bakabilirsiniz.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

İstenen davranışları destekleyen düşünce, duygu ve deneyimleri göz önünde bulundurarak hedeflerinize ulaşmanızı sağlayan kısa süreli bir yaklaşımdır. Ulaşmak istediğiniz kısa süreli bir hedefiniz varsa ve bir terapistin sağlayabileceği destek ve sorumluluğu arzu ediyorsanız, bu sizin için uygun bir seçenektir. 

BDT yaklaşımını kullanan terapistler, işlevsel olmayan alışkanlıklar, davranışlar veya düşünme biçimleriyle mücadele ediyor. İnsanların bu davranışları veya düşünceleri belirlemelerine ve ardından değiştirmelerine yardımcı olmaya çalışırlar.

EMDR- Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi

Tetikleyicileri ve deneyime yönelik olumsuzluk duygularını azaltmak için acı verici ve travmatik deneyimleri tekrar gözden geçirmenizi gerektiren yapılandırılmış bir terapi şeklidir. Terapistiniz kontrollü göz hareketleriyle iki taraflı uyarımı kontrol etmeye yardımcı olurken, sizden de travmaya odaklanmanız istenecektir. 

EMDR, psikolojik stresi ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD) gibi sorunları gidermek için kullanılan çok etkileşimli bir tekniktir. Kanıta dayalı bir müdahale olarak kabul edildiğinde, bazı psikolojik sorunların geçmişteki olaylar düzgün veya tam olarak işlenmediği için ortaya çıktığı fikrine dayanmaktadır.

EMDR kullanan terapistler, geçmiş deneyimleri, mevcut tetikleyicileri ve gelecekteki zorlukları hedefleyerek sorunları çözmek için sizinle birlikte çalışacaktır. Terapideki amaç, rahatsız edici bir anıdan dolayı hissettiğiniz sıkıntıyı azaltmak, kendinize bakışınızı geliştirmek ve tetikleyicilerle başa çıkmaktır.

Psikanaliz

Psikanalitik terapi, Sigmund Freud'un psikanaliz teorilerine dayanan bir konuşma terapisi şeklidir. Yaklaşım, bilinçaltının düşüncelerinizi, duygularınızı ve davranışlarınızı nasıl etkilediğini araştırır. Spesifik olarak, deneyimlerinizin (genellikle çocukluktan itibaren) mevcut deneyiminize ve eylemlerinize nasıl katkıda bulunabileceğini inceler. Psikanalitik terapi, duygulara odaklanır, kaçınmayı araştırır, yinelenen temaları tanımlar, geçmişte yaşanılanları keşfeder, kişilerarası ilişkileri araştırır ve terapötik ilişkiyi vurgular.

Bastırılmış korkuları, acıları ve duyguları yüzeye çıkarmak amacıyla zihinsel bozuklukları hem bilinçli hem de bilinçsiz merceklerden görür. Örneğin, psikanaliz uygulayan bir terapist, rüyalarınıza ilişkin kendi yorumunuzu anlamanıza yardımcı olabilir ve bu, yaşadığınız bir deneyim hakkında gerçekten nasıl hissettiğinize ışık tutabilir. 

Psikodinamik Terapi

Psikodinamik Terapi de büyük ölçüde danışanın konuşmasına ve terapistin dinlemesine ve cesaretlendirmesine dayanır. Psikodinamik terapistler, yaşadığımız sorunların çoğunun kendimizden bir şeyler saklamamız olduğuna inanırlar. Terapinin amacı, danışanların bu konularda kendilerine karşı daha açık olmalarına yardımcı olmaktır. Psikodinamik terapistler, danışanların duygularını keşfetmelerine ve onlara neyin sebep olduğunu düşünmelerine yardımcı olur. Ayrıca bir müşterinin terapide nasıl olduğu, hayatının geri kalanında nasıl olduğu ve çocuklukta nasıl olduğu arasında bağlantılar kurabilirler.

Gottman Çift Terapisi

Çift terapisi, kararlı ilişkilerdeki kişilerin çatışmaları çözmelerine, iletişimi geliştirmelerine ve ilişkinin işleyişini geliştirmelerine yardımcı olmak için kullanılan  danışmanlık tekniklerini ifade eden genel bir terimdir .

Gottman çift danışmanlığı yöntemi , bir ilişkinin sağlığının kapsamlı bir değerlendirmesiyle başlar ve ardından çiftlerin ilişkideki sorunları ele almasına yardımcı olacak kanıta dayalı stratejiler sunmaya devam eder. Bir Gottman terapisti ve bir çift, çiftin ne sıklıkta buluşacağına ve seansların ne kadar süreceğine birlikte karar verirken, Gottman terapisi, temel bir değerlendirme süreci ve belirli terapötik müdahalelerin kullanımı dahil olmak üzere aynı ilkeler dizisini izler.

Gottman Metodu'nun birincil amacı, ırk, sosyoekonomik durum, kültürel geçmiş ve cinsel yönelim ne olursa olsun tüm çiftleri desteklemektir. Spesifik olarak, Gottman psikolojisini takip eden çift danışmanlığı teknikleri aşağıdaki hedeflere sahiptir:

·         Çiftlerin birbirleri için daha fazla empati ve anlayış oluşturmasına yardımcı olun

·         İlişkideki samimiyet, saygı ve sevgi düzeylerini artırın

·         İlişkilerdeki sözlü çatışmayı ele alın

·         İlişkideki durgunluk duygularını iyileştirin

Şema Terapi

Tedavi planını ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde uyarlamak için çeşitli terapilerin özelliklerini uyarlar. Depresyondan borderline kişilik bozukluğuna kadar değişen ruh sağlığı bozuklukları olanlar, Şema Terapinin esnekliğini faydalı bulabilirler. 

Şema terapi, kişilik bozukluklarını ve tedaviye dirençli diğer ruh sağlığı durumlarını şemalar çerçevesinde tedavi eder. Şemalar, çocuklukta geliştirilen, kendiniz ve başkalarıyla nasıl ilişki kurduğunuzu etkileyen kalıplar veya temalardır.Şema terapi dört ana kavram üzerine kuruludur: temel ihtiyaçlar, erken dönem uyumsuz şemalar, başa çıkma stilleri ve şema modları.

Somatik Deneyimleme 

TSSB semptomlarını ve travmanın diğer zihinsel ve fiziksel belirtilerini hafifletmek için tasarlanmıştır. Terapistiniz, travmanızın sizi fiziksel düzeyde nasıl etkilediğini anlamak için sizinle birlikte çalışır. Duruştaki değişiklikler, nefes almadaki değişiklikler ve kıpırdama, Somatik Deneyimleme seansındaki gözlemler olabilir. Travmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan fiziksel tepkileri değiştirmeye çalışan biri, Somatik Deneyimlemenin etkilerini takdir edebilir. 

Duygu Odaklı Terapi (EFT) 

Duygularımızı keşfetmenin ve anlamanın iyileşme ve kimliğimizin anahtarı olduğu inancına dayanır. Duygu Odaklı terapistiniz kalıpları gözlemleyebilir ve takıntılarınızın kendiniz ve başkalarıyla olumlu ve sağlıklı ilişkiler kurma yeteneğinizi nasıl etkilediğini anlamanıza yardımcı olabilir. Duygusal bağlar her bireye göre değişiklik gösterdiğinden, EFT çiftler için ve daha özel olarak kültürlerarası ilişkilerde harika bir seçenektir. 

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)  

Hayatın getirdiği zorluklardan kaynaklanan olumsuz tutum, düşünce ve duyguların üstesinden gelmek için farkındalığı teşvik eder. ACT, tepkilerimizi kabul etme, anda kalma ve daha sonra harekete geçmemizi sağlayan seçimler yapma modeli üzerine kuruludur. Sosyal kaygı, sürekli stres ve depresyon ile mücadele eden biri ACT'den yararlanabilir. 

SOBECE – Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı

Sosyal becerileri öğrenmek, çocuk gelişiminin önemli bir parçasıdır. İyi sosyal beceriler, çocukların başkalarıyla olumlu etkileşim kurmasına ve ihtiyaçlarını, isteklerini ve duygularını etkili bir şekilde iletmesine olanak tanır. Ayrıca, sağlam sosyal becerilerin faydaları, sosyal ilişkilerin ve kabulün çok ötesine ulaşır. Daha iyi sosyal becerilere sahip çocukların hemen fayda sağlaması muhtemeldir. 

Sosyal beceri eğitimi, çocukların harekete geçmeden önce düşünmelerini, diğer insanların bakış açılarını anlamalarını, etkili iletişim kurmalarını ve dürtüsellik veya saldırganlığı yönetmek için stratejiler kullanmalarını destekler. Araştırmalar, sosyal beceriler ve öz kontrol geliştiren çocukların suç ve şiddete karışma olasılıklarının daha düşük olduğunu gösteriyor.

Sosyal beceri programlarımız, çocukların okulda başa çıkmak için önemli beceriler ve özgüven geliştirmelerine yardımcı olur. Programlar, sosyal, duygusal ve iletişim zorlukları olan 4-12 yaş arası çocuklara kanıta dayalı destek sağlar. Çocuklar duygularını tanımlamayı, davranışlarını düzenlemeyi, stres ve kaygıyla başa çıkmayı ve arkadaş edinmeyi öğrenirler.

İntegral Somatik Deneyimleme

İntegral Somatik Psikoloji (ISP), danışanın duygularını daha derinden somutlaştırmanın yollarını bulmasına yardımcı olabilecek bir terapi yaklaşımıdır. Sadece duygularımızı daha derinden somutlaştırmamıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda onlardan korkumuzu azaltmak veya duyguları ilk kez tam olarak deneyimlemek için zor duygulara tahammül etmenin yollarını bulmaya da yardımcı olabilir. Duyguların fizyolojisi bilimi ve enerji psikolojisi ilkeleri aracılığıyla farklı duygu türlerinin daha fazla somutlaştırılmasını geliştirmek için yöntemler sunar.

Brainspotting

Brainspotting, travmadan kaynaklanan duyguların vücutta sıkışıp kalabileceği ve hem fiziksel hem de zihinsel rahatsızlıklara yol açabileceği teorisi üzerinde çalışır. Beynin belirli bir travma veya olayla ilgili hafızasının, Brainspotting yoluyla vücutta ve beyinde “sıfırlandığına” inanılmaktadır. Brainspotting, somatik deneyimleme ve EMDR dahil olmak üzere beyin-vücut bağlantısına odaklanan yeni ortaya çıkan birkaç terapi türünden biridir. Geleneksel konuşma terapisi, "yukarıdan aşağıya" bir terapi olarak bilinir. Yani geleneksel terapi sorunları bilinçli zihinle çözmeye çalışır. Brainspotting gibi beyin-vücut terapileri ise, vücuttaki fiziksel stresin atılmasını ve böylece vücuttaki duygusal stresin de atılmasını amaçlayan “aşağıdan yukarıya” terapi olarak bilinir. Brainspotting terapisi özellikle travmayı keşfetmeye ve hafifletmeye odaklanmış olsa da, özellikle travmanın etkileri çok geniş kapsamlı olduğu için endişe, madde kullanımı, travma sonrası stres bozukluğu, kronik ağrı, major depresif bozukluk gibi birçok farklı türde soruna yardımcı olabilir.

Psiko-onkoloji

Kanser sadece tıbbi tedavi gerektiren fiziksel bir hastalık olmayıp, hem hasta hem de aile üzerinde önemli psikolojik etkileri olan bir hastalıktır. Psiko-onkoloji, kanserin psikolojik, sosyal, davranışsal ve etik yönlerini hedef alan bir çalışma sunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, hasta, yakınları veya bakıcılarında kanserin neden olduğu psikolojik sıkıntıların tedavisidir. Ayrıca hastalık sürecini ve hastaların bakım deneyimlerini etkileyebilecek psikolojik, davranışsal, tıbbi ve sosyal faktörleri de ele almaktadır. Temelde, kanserin iki ana psikolojik boyutunu ele alınır ve çalışılır. Birincisi hastalığın tüm evrelerinde kansere karşı hastaların , ailelerinin ve bakıcılarının psikolojik tepkileridir. İkincisi ise hastalık sürecini etkileyebilecek psikolojik, davranışsal ve sosyal faktörlerdir.

Bütüncül Psikoterapi

Bütüncül Psikoterapi, kişiye duyuşsal, davranışsal, bilişsel ve fizyolojik işlevsellik düzeylerinde uygun ve etkili bir şekilde yanıt veren ve yaşamın ruhsal boyutunun yanı sıra ele alan birleştirici bir psikoterapidir. Diğer bir ifadeyle kişiyi çevreleyen sistemlerin sosyal ve kişiötesi yönlerinin farkında olarak, bir kişideki duygusal, bilişsel, davranışsal ve fizyolojik sistemlerin bir araya getirilmesini ifade eder.

Bütüncül Psikoterapi, insan işleyişine ilişkin birçok görüşü dikkate alır. Psikodinamik, danışan merkezli, davranışçı, bilişsel, aile terapisi, gestalt terapisi, beden psikoterapileri, nesne ilişkileri teorileri, psikanalitik kendilik psikolojisi ve transaksiyonel analiz yaklaşımlarının tümü dinamik sistemler perspektifinde ele alınır.

Diyalektik Davranış Terapisi

Diyalektik davranış terapisi (DBT), değiştirilmiş bir bilişsel davranışçı terapi (BDT) türü olup temel hedefleri, insanlara anı yaşamayı öğretmek, stresle başa çıkmanın sağlıklı yollarını geliştirmek, duygularını düzenlemek ve başkalarıyla ilişkilerini geliştirmektir. DBT başlangıçta sınırda kişilik bozukluğunu (BPD) tedavi etmek için tasarlandı, ancak sonrasında diğer zihinsel sağlık durumlarını tedavi etmek için uyarlanmıştır. Duygusal düzenlemede zorluk çeken veya kendine zarar veren davranışlar sergileyen (yeme bozuklukları  ve  madde kullanım bozuklukları gibi) kişilerle veya travma sonrası stres bozukluğuna (TSSB) sahip kişilerle de çalışırken de kullanılmaktadır. 

DBT'de kullanılan strateji ve tekniklerden bazıları, farkındalık, sıkıntı toleransı, kişilerarası etkililik ve duygu düzenlemedir. Adından da anlaşılacağı gibi DBT, diyalektiğin felsefi perspektifinden etkilenir: karşıtları dengelemek. Terapist, görünüşte zıt iki bakış açısını aynı anda tutmanın yollarını bulmak için bireyle tutarlı bir şekilde çalışır, dengeyi teşvik eder ve siyah ve beyazdan, ya hep ya hiç düşünce tarzlarından kaçınır. Bu dengenin hizmetinde, DBT, ya-ya da-ya da bakışından ziyade hem-hem de bir bakış açısını teşvik eder . DBT'nin kalbindeki diyalektik kabul ve değişimdir.

Mindfullness (Farkındalık) Temelli Bilişsel Terapi – MBCT

Farkındalık temelli bilişsel terapi (MBCT), bilişsel terapi, meditasyon ve farkındalığın bir kombinasyonunu içeren bir psikoterapi türüdür. Bu terapi, tekrarlayan depresyon ataklarıyla mücadele eden insanlara, depresyonun geri gelmesini önlemeye yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Düşünceleriniz, nasıl davrandığınızı ve hissettiğinizi büyük ölçüde etkileyebilir. Düşüncelerinizi yönetecek araçlara sahip olduğunuzda, hayatınızı ele geçiren ve etkileyen olumsuz düşüncelerin miktarını azaltabilirsiniz. Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi temelde, farkındalığı kullanarak, şu anda neler olup bittiğini, bir bireyin şu anda nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve deneyimlediğini tanımayı içerir.

Başlangıçta tekrarlayan depresyonu ele almak için geliştirilmiş olmasına rağmen, yaygın anksiyete bozukluğu (GAD) gibi anksiyete bozuklukları, bağımlılıklar, bipolar bozukluk,  düşük ruh hali, tıbbi hastalıklarla ilişkili depresyon, tedaviye dirençli depresyon dahil olmak üzere çok çeşitli sorun alanları için faydalı bir tedavi olabilir.

PACT- Bağlanma Odaklı Çift Terapisi

PACT (Çift Terapisine Psikobiyolojik Yaklaşım), ilişkilerdeki çatışma ve gerginlikle ilgili neler olup bittiğinin kalbine hızla inen bir tür çift terapisidir. PACT terapisi, Dr. Stan Tatkin tarafından geliştirilen nispeten yeni ve oldukça dinamik bir çift terapisi şeklidir. PACT terapisini bugüne kadarki diğer tüm çift terapisi biçimlerinden ayıran şey, psikoloji ve psikiyatrinin en yeni alanlarından biri olan kişilerarası nörobiyolojinin entegrasyonudur. Bu yeni geliştirilen alt alan, beyin ve sinir sisteminin insanlar içindeki ve arasındaki etkileşimine odaklanır.

PACT terapisi başlangıçta ağır koşullarda çiftlere yardım etmek için geliştirilmiş olsa da, 1 hemen hemen her eşleştirmeye uygulanabilir. Buna ebeveynler ve çocuklar, kardeşler ve hatta arkadaşlar dahildir.PACT, iyi araştırılmış bağlanma stillerini anlayarak ve bunları romantik çift bağlarıyla eşleştirerek, bireyler ve yanlış uyum ve yanlış anlama alanları için kör noktaları tahmin edebilir. Bu bağlanma bilgisi ve ilgili beyin ve sinir sistemi eğilimleri, terapist çifti daha uyumlu ve tatmin edici etkileşimlere sahip olmaya yönlendirirken, PACT seansları sırasında yeni deneyimler yoluyla yeniden eğitilebilir.

Kısa Süreli/ Çözüm Odaklı Terapi

Bu terapi modeli problemin kendisinden çok, çözüme odaklanan sistematik bir yaklaşım sunar. Danışanın güçlü yönleri üzerine yoğunlaşır. Çözüm, danışanın kendinden kaynak alır, bu durum danışanın öz güveni üstünde de olumlu bir etki yaratır. Kişinin şu ana kadar hiç denemediği ve yapamadığı ile değil, geçmişteki başarıları ile ilgilenir. Danışan sorunların daha baş edilebilir olduğu dönemleri hatırlamak konusunda cesaretlendirilir. Var olan sorunu ortadan kaldırmayı amaçlamak yerine olumlu olanları yaratmayı ve çoğaltmayı hedefler.

Theraplay

Theraplay, bir çeşit oyun terapisi tekniğidir. Bu oyun terapi tekniğinde aile de (anne ya da baba) oyun terapisine dahil olur. Theraplay’in amacı aile ile çocuk arasındaki bağları güçlendirmektir. Theraplay için özel bir oyun odasına ihtiyaç yoktur. Bu terapide oyuncaklardan çok oyunlar ön plandadır. Bu nedenle diğer oyun terapilerinin aksine oyuncaklarla dolu bir odada değil, sade bir odada yerde oturarak terapi gerçekleştirilir. Terapiye ebeveynler de dâhil olur. 

Theraplay’de terapist, eğlence içeren, mücadele gerektiren, duygusal olarak besleyici oyunlarla ebeveyn ve çocuğa rehberlik eder. Zaman içinde terapist kendini geri plana çekerken, ebeveynin çocuğu ile etkin bir şekilde oynamasını sağlar. Bu oyunlar birlikte ebeveyn ile çocuk arasındaki bağ güçlenir, çocuk ebeveynden gelen sınırları kabul etmeye başlar ve ebeveyni tarafından duygusal beslenmeye açık olur. 

Theraplay’de oyunlar 4 farklı kategoride yer alır. Bunlar yapı oyunları, bağlılık oyunları, besleme oyunları ve mücadele oyunlarıdır. Çocukların bu dört kategori içerisinde hangi oyunlara daha çok ihtiyacı olduğu Theraplay terapisti tarafından belirlenir. Yani Theraplay’de her çocuğa özgü bir oyun ve terapi planı çıkarılır ve seansta bu oyunlar sırası ile oynanır. Terapist hangi çocuk için ne tür oyunların seçileceğine Marschak Etkileşim Metodu’nu kullanarak karar verir. Bu metot çocuklar ile onlara bakım verenler arasındaki etkileşimi gözlemlemek için geliştirilmiş yapılandırılmış bir metottur. İlk görüşme sonrası terapist çocuğun bakım verenine çocukla yapacağı bir dizi görevler verir. Çocukla ona bakım veren kişi sade bir odada bu görevleri yerine getirirler. Bu süreç kamera kaydına alınır. Terapist bu kamera kaydını izleyerek çocuğun yapı, mücadele, besleme ve bağlılık oyunlarından hangisine daha çok ihtiyacı olduğunu saptar ve buna göre terapi planını oluşturur. 

Kullanım Alanları Nelerdir?

Özellikle geçmişinde bağlanma sorunu olan çocuklarda tercih edilmekle birlikte, depresyon, karşıt gelme bozukluğu, öfke sorunları, gelişimsel gerilikler ve otizmde etkili olan bir terapi yöntemidir. Evlat edinilmiş çocukların üvey anne-babalarına bağlanmaları sağlamada da etkili bir yöntemdir. 

Deneyimsel Oyun Terapisi

Deneyimsel Oyun Terapisi çocukların dünyayı bilişsel olarak değil, deneyimsel olarak algıladığı varsayımı üzerine kuruludur. Çocuklar kuşkuları, soruları ve korkularını bilişsel olarak anlamaktan çok deneyimsel olarak anlarlar ve aktarırlar. Çünkü çocuklar rahatsız edici duygular üzerine etraflıca düşünemezler, bunu yerine o duyguları çeşitli ortamlarda, çeşitli davranışlar ile hareket ederek deneyimlerler.

Çocuk, 2 yaşından itibaren sembolik oyunlar ve fantezi oyunları oynamaya başlar. Bu dönemden sonra çocuklar, semboller ve oyuncaklar vasıtası ile sorunlarını canlandırabilirler. Oyunda oyuncaklar yolu ile canlandırma yapan çocuk, gerçeklikten uzaklaşarak bunalmaktan kurtulur. DOT’de çocuğun terapistle kurduğu ilişki iyileşmenin temel bileşenidir. DOT’da Çocuk Merkezli Oyun Terapisi gibi çocuğun iyileşmek için çaba harcadığına inanır. Aynı şekilde çocuk, acısını nasıl ele alacağını ve nasıl oyuna dökeceğini herkesten daha iyi bilir. Bu nedenle DOT’da terapist oyun terapi odasında çocuğu yönlendirmez. Çocuk içinden geldiği oyuna ve oyuncağa yönelebilir ve dilediği oyun senaryosunu kurgulayabilir.

Eğer çocuk kendi oyunlarına çocuğu dahil etmek isterse, terapist o zaman çocukla birlikte oynamaya başlar. DOT’da terapist çocuğun kendine verdiği rolü yerine getirir. Kendisi gibi hareket etmesini isterse öyle hareket eder. Çocuk kendini güçlü terapisti zayıf konuma koyabilir. Bu yolla çocuk hayatta yetişkinlerde olan gücü terapide deneyimler. Çocuğun verdiği role giren terapist de çocuğun yaşadıklarını ve duygularını deneyimleme imkânı bulur. Bu duygular güçsüzlük, aşağılanma, hor görülme, cezalandırılma, değersizlik gibi duygulardır.

Getap Bilişsel Becerileri Değerlendirme ve Geliştirme

Getap, bilişsel becerilerde var olan bozulma ve zayıflamaya karşı beynin Nöroplastisite özelliğinden faydalanır. Bireyin bilişsel düzeyine uygun gelişim egzersizleri ile Dikkat, Hafıza, Konsantrasyon, Mantık – Muhakeme ve İşlemleme Hızı becerilerinde bireyin uzman mentor eşliğinde kalıcı bilişsel gelişimi sağlanır. Getap içeriğinde 6 farklı yaş grubuna özel hazırlanmış zihin Performans Testi, 7500 Özgün Zihin Geliştirme Egzersizi ve Getap yazılımı bulunmaktadır.

10 alt bileşen ve bu bileşenlere ait 70 beceriden oluşmaktadır. Bu bileşen ve beceriler şunlardır:

• ZEK (IQ)

Akıcı Zekâ (Gf)
Sıralı Akıl Yürütme, Niceliksel Akıl Yürütme, Tümevarım
Kristalize Zekâ (Gc)
Dil Gelişimi, Sözcük Dağarcığı, Dinleme Yeteneği, Genel Sözel Bilgi, Genel Kültür
Niceliksel Akıl Yürütme (Gq)
Matematiksel Bilgi, Matematiksel Başarım
Kısa Süreli Bellek (Gsm)
Anlık Bellek Boyutu, Çalışma Belleği
Uzun Süreli Depolama ve Geri Çağırma (Glr)
Çağrışımsal Bellek, Anlamlı Bellek, Serbest Hatırlama, Düşünsel Akıcılık, İlişkisel Akı-cılık, Anlatım Akıcılığı, Adlandırma Ustalığı, Kelime Akıcılığı, Biçimsel Akıcılık
Görsel İşlemleme (Gv)
Görsel Bellek, Uzamsal İlişkiler, Kapama Hızı, Görselleştirme, Kapama Esnekliği, Uzamsal Tarama, Sıralı Algısal Tümleme
İşitsel İşlemleme (Ga)
Fonetik Kodlama – Analiz, Fonetik Kodlama – Sentez, Konuşma Sesi Ayrımsama, İşit-sel Uyaranlardaki Bozulmalara Direnç, Ses Örüntüleri Belleği, Genel Ses Ayrımsama
İşlem Hızı (Gs)
Algısal Hız, Test Alma Düzeyi, Rakam Ustalığı
Karar/Tepki Süresi/Hız (Gt)
Basit Tepki Süresi, Zihinsel Karşılaştırma Hızı
Okuma ve Yazma Becerisi (Grw)

Sonuç olarak zekânın tüm alt bileşen ve becerileri için gelişim kaynağı beynimizin zihin fonksiyonlarıdır. GETAP, sadece zekâyı değil, kâğıt ve kalem kullanarak bireyin psiko-motor becerilerini de geliştirmektedir. Bu beceriler şunlardır:
• Çalışma Hızı
• El – Göz Koordinasyonu
• Kalem Kullanma Becerisi